ZOEKEN

Tweede leerjaar

  • 2A STV
  • 2A HV
  • 2BVL

In het tweede jaar ga je dieper in op de keuze die je gemaakt hebt in het eerste jaar.

2A STV

Deze basisoptie richt zich tot leerlingen die sociaal voelend zijn en die hun sociale vaardigheden verder willen ontwikkelen. Je leert zelfstandig denken, scherp waarnemen en je doet de geschikte proeven om de dingen te onderzoeken. De meeste leerlingen zullen na deze basisoptie verder studeren in het TSO.

» Bekijk de lessentabellen van 2A

 

2A HV

In deze basisoptie maken de leerlingen kennis met een aantal beroepen uit de hotel- en restaurantsector. De leerlingen leren op een praktische manier over voedselbereiding en de presentatie ervan. De meeste leerlingen zullen na deze basisoptie verder studeren in het TSO.

» Bekijk de lessentabellen van 2A

 

 2 BVL

In het beroepsvoorbereidend leerjaar kiezen de leerlingen een beroepenveld van 14 uur of twee beroepenvelden van 7 uur. De leerlingen maken een keuze uit volgende beroepenvelden: decoratie, haarzorg, kantoor-verkoop (administratie en retail), verzorging-voeding of hotel-bakkerij-slagerij. Ze maken op een praktische manier kennis met de studierichtingen die in de tweede graad aangeboden worden.

» Bekijk de lessentabellen van 2BVL

Voor meer informatie over de richtingen 2A basisoptie STV, 2A basisoptie hotel-voeding en 2BVL op onze school en de andere richtingen in het tweede jaar op de andere KSOM-scholen kan u terecht op de website van KSOM.

meter en peter project-1424

1egraad

De overgang van de basisschool naar het secundair onderwijs is een grote stap. Daarom zorgen wij voor veel aandacht en begeleiding.

Aanbod eerste leerjaar

In het eerste leerjaar van de eerste graad bestaan er op onze school twee modules:

  • 1A Oriëntering
  • 1B

Meer info over het eerste leerjaar...

» Bekijk de lessentabellen van 1A

» Bekijk de lessentabellen van 1B

Aanbod tweede leerjaar

In het tweede leerjaar kan je op onze school kiezen uit volgende basisopties:

  • 2A Sociaal Technische Vorming (STV)
  • 2A Hotel-Voeding (HV)
  • 2 Beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL)

Meer info over het tweede leerjaar...

» Bekijk de lessentabellen van 2A

» Bekijk de lessentabellen van 2 BVL